Levering med tip

Leca® letklinker kan på traditionel vis leveres ved aftipning fra lastbilens lad. Levering med tip er bl.a. nyttig i projekter vedrørende infrastruktur.Levering med tip

Få løs Leca® leveret med tip fra en lastbil, som kan rumme op til 103 m³ pr. læs

Levering med tip kan med fordel anvendes til geotekniske projekter, hvor der skal bruges en stor mængde letklinker i en fart.

NB! Denne leveringsform kræver kørefast vej hen til brugsstedet.