Levering med tip

Løs Leca® kan leveres på traditionel vis med tip, nyttigt i projekter vedrørende infrastruktur.Levering med tip

Få leveret løs Leca® med tip fra en lastbil, som kan rumme op til 103 m3

Levering med tip kan med fordel anvendes i geotekniske projekter, hvor der skal bruges en stor mængde letklinker i en fart.

Denne leveringsform kræver kørefast vej hen til brugsstedet.