Kom radonproblematikken til livs med Leca® letklinkerRadonsikring Leca

Har du styr på indholdet af den sundhedsskadelige luftart 'radon' i din bolig? I de kolde måneder, når radiatorerne tændes og vinduerne holdes lukket, stiger radonindholdet i boliger. Derfor er det oplagt at måle indholdet i din bolig netop nu.

Det er både sund fornuft og lovpligtigt, at beskytte nybyggeri mod radon, alligevel er der stadig er mange huse, som indeholder et for højt niveau af den farlige gasart, der hvert år medvirker til 300 nye tilfælde af lungekræft. Radonproblematikken er ikke ny, men den kan heldigvis løses enkelt, hvis den rigtige løsning tænkes ind inden det første spadestik tages til dit nye hjem.

En sundhedsmæssig risiko, der skal elimineres

Tilbage i 2010 blev der i Bygningsreglementet indført krav om, at nybyggerier skal udføres, så det sikres, at radonniveauet ikke overstiger 100 Bq/m3. Dengang anslog Statens Institut for Strålehygiejne, at ca. 280.000 enfamiliehuse havde et radonniveau over 100 Bq/m3 – og dermed et radonproblem.

Det anslås, at omkring 300 danskere årligt får lungekræft som følge af radonstråling. Det er næsten 100 flere end det antal personer, der årligt dræbes i trafikken (ca. 215 personer i 2016 og 178 personer i 2015 jvf. Vejdirektoratet). Men det kan den rigtige løsning gøre op med.

Radon i bygningen kan undgås ved effektiv trykudligning i terrændækket

Ved at tage højde for en effektiv radonsikring allerede i projekteringsfasen, er det muligt ved hjælp af nogle enkle løsninger at forebygge indtrængningen af radon og afhjælpe problemet, hvis det alligevel skulle opstå.

1. Indbyg et suglag i terrændækkonstruktionen

Den mest effektive metode er trykudligning i terrændækket. Forudsætningen for en effektiv trykudligning er helt enkelt at indbygge et lag med en meget åben struktur i terrændækkonstruktionen – et suglag. Denne åbne struktur opnås bedst ved et lag af Leca® letklinker, der samtidig danner et effektivt kapillarbrydende lag og virker varmeisolerende.

2. Forbered trykudligning

radon 2
Fig. 1.

Selve trykudligningen af terrændækket og bortledning af radongassen sker ved at forbinde laget af Leca® letklinker med atmosfæren gennem et lodret rør, der føres op over taget. Røret skal isoleres, hvor det føres gennem uopvarmede tagrum. Hvis der viser sig et behov, kan der etableres et aktivt sug i form af en ventilator på trykudligningsrøret.

Hvis man ikke ønsker at lave trykudligningen med det samme, kan røret fra suglaget stoppes i eller lige over gulvbetonen og lukkes af. Så kan det aktiveres, hvis der skulle opstå problemer med radon senere. 

Da den radonholdige luft kommer ind i bygningen fra jorden under bygningen gennem revner og sprækker, skal det tilstræbes at tætne den samlede konstruktion mod jord bedst muligt (fig. 1).

Husk at der også altid findes en løsning på problemet i huse, hvis terrændæk ikke består af Leca® letklinker (se Statens Byggeforskningsinstitut).

Har du spørgsmål, så kontakt vores tekniske support

Vi har i Leca Danmark gennem en lang årrække vejledt vores kunder om radonsikring af bygninger. 
Kontakt vores tekniske service og få gode råd og vejledning om alt inden for konstruktiv radonsikring af bygninger.

Teknisk support kan kontaktes på telefon: (+45) 88 83 29 84 eller e-mail support@leca.dk

Få flere detaljerede oplysninger om radonsikring med Leca® produkter her.