Forskning i grågrønne tage med Leca® letklinkerKlima2050 grågrønne tage

Løsningen til håndtering af regnvand fra taget har i lang tid været at lede det gennem afløbsriste og rør til terræn. Grundet overbelastning af afløbene de senere år er forskningsprojektet 'Klima 2050' fokuseret på at finde nye løsninger. I den forbindelse undersøges Leca® letklinker sammen med to andre løsninger til forsinkelse af regnvandet.

-Traditionel vandhåndtering er stødt på to store udfordringer i lyset af klimaændringerne: For det første vil der være mere ekstremregn, der hurtigt overbelaster afløbs- og kloaksystemerne. For det andet er der sket en fortætning af ​​byerne, hvilket giver færre naturområder, der holder på vandet, siger forsker Berit Time hos SINTEF.

Forskningsprojektet Høvringen tester grågrønne tage

Grønne og grågrønne tage hjælper med at reducere afløbet ved at absorbere og langsomt frigive regnvandet. Effektiviteten af dette baseret på forskellige tagmaterialer er ved at blive testet i et forskningsprojekt på Høvringen rensningsanlæg i Trondheim, Norge. Her har man opdelt et tag i tre felter á 90 kvadratmeter med hver sin tagløsning: Det ene har en gennemtrængelig belægning, som er lavet af brosten med brede furer, der tillader vand at trænge ind, og som er placeret oven på et lag Leca® letklinker, det andet tag er dækket med sedumplanter, og det sidste er et bart referencetag.

Forsøgsområdet har sin egen meteorologiske målestation, der måler temperatur, vind og nedbør. Dertil har det et avanceret system til måling af mængden af ​​vand, der strømmer ned i ristene fra hvert af de tre testområder. Stationen måler al regn, fra et par dråber til et rigtigt skybrud, men det er først og fremmest kortvarig, intens regn, som projektet ønsker at finde løsninger til.

-Med projektet på Høvringen kan vi endelig få gode data på, hvordan vandafløbet kan forsinkes ved hjælp af såkaldte blå og grønne tagløsninger. Hidtil har vi ikke haft nok konkret viden, forklarer Berit Time.

Her kan du følge projektets fremskridt og blandt andet se filmklip, der viser hvordan testene går: http://www.klima2050.no/hovringen-bluegreengray-roofs/.

Om Klima 2050

Klima 2050 er et forskningsdrevet innovationscenter lokaliseret i Trondheim. SINTEF Byggforsk driver centret, som blandt andet undersøger langsigtede løsninger for at reducere de sociale trusler i forbindelse med klimaforandringer i byggebranchen, såsom fugtbeskyttelse af bygninger, vandhåndtering og blågrønne løsninger. Klima 2050 finansieres af Norges Forskningsråd sammen med dets partnere i konsortiet, herunder Leca Norge og Skjæveland koncernen.