Tilkørselsrampe på Peberholm, Øresundsbroen

Leca® letklinker er anvendt som let fyldmateriale i forbindelse med etableringen af en tilkørselsvej, rampe, vendeplads og sporovergang samt oplagsplads på Peberholm.Peberholm

Øresundsbron har udført et anlæg, der skal bruges til at sporsætte 2-vejskøretøjer i det nordlige jernbanespor på Øresundsforbindelsen. 2-vejskøretøjer er specielle køretøjer, der kan køre både på vej og spor.

Anlægget bruges i forbindelse med vedligeholdelse af sporet i det nordlige tunnelrør og den nordlige del af jernbanebroen.

Leca® letfyld er indbygget for at minimere sætninger og for at minimere risikoen for stabilitetsproblemer for selve den eksisterende jernbanedæmning.

Udlægning af Leca® 10-20 blev udført med blæservogne. Tilsætning af vand, for at begrænse støvudvikling, blev klaret fra vandvogn.

Den efterfølgende komprimering blev udført med små, lette pladevibratorer.

Byggeprojekt

  • Entreprenør: Aarsleff Rail A/S
  • Bygherre: Øresundsbron
  • Geoteknisk løsning: Niras A/S
  • Der blev i alt leveret 510 m3Leca® 10-20