Pladefundering - Gyngemosen

Leca® 10-20 coated er anvendt som bærende underlag for to boligblokke på hver syv etager i Gyngemosen, Søborg.Pladefundering Gyngemosen

Som navnet på beliggenheden antyder, var jordbundsforholdene ikke ideelle, da Sjælsø skulle i gang med at bygge to nye boligblokke på syv etager i den tidligere TV-by.

Totalentreprenøren, V8 Construction A/S, valgte en meget enkel og økonomisk løsning på funderingen af boligblokkene ved at lade underentreprenøren, Arcon A/S, udstøbe gulvpladen i den udgravede kælder direkte oven på et ca. 40 cm lag af Leca® 10-20 coated uden yderligere fundering. For at få en jævn trykfordeling på laget af Leca® letklinker blev den svært armerede betonplade udført med en tykkelse på 50 cm.

Ved at vælge Leca® 10-20 coated som isolerende og kapillarbrydende lag har man samtidig valgt et af de stiveste isoleringsmaterialer på markedet (E-modul 7400 kN/m2) til at modstå det tryk, som et syv etagers hus trods alt giver. Leca® letklinkerne giver med dens åbne struktur yderligere også mulighed for at virke som suglag i forbindelse med radonsikring.

I forbindelse med vurderingen af lastfordeling, deformationer m.m. benyttede ingeniørerne fra Moe & Brødsgaard A/S sig af programmet "Leca® ConstructionCalculator - terrændæk". Dette program er et enestående værktøj for den rådgivende ingeniør i forbindelse med projektering af et tungt belastet terrændæk eller kældergulv.

Byggeprojekt

  • Bygherre: Sjælsø Danmark A/S
  • Totalentreprenør: V8 Construktion A/S
  • Rådgivende ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S
  • Underentreprenør: Arcon Entreprise A/S