Ny børneinstitution sikret mod radon

Ved opførelsen af ny stor børneinstitution i Ballerup tog man ingen chancer i forbindelse med radon. Derfor sikrede man sig fra start bedst muligt med etablering af et radonsug i et lag af Leca® letklinker i terrændækket.Boerneinstitution

Ved projekteringen af en ny stor børneinstitution i Ballerup var det væsentligt for det rådgivende ingeniørfirma, Peter Poulsson A/S og arkitekt Mette Nørgård, at indeklimaet i den nye institution var sundt og godt, og hermed naturligvis også at radonindholdet i indeluften blev så lavt som muligt.

Den mest effektive metode til at mindske radon i indeluften er at etablere et radonsug fra et suglag i terrændækket gennem et aftræksrør ført op over taget. På den måde sikrer man sig, at lufttrykket under huset ikke er større end inde i huset. Denne løsning blev der derfor projekteret med fra starten.

Selve suglaget blev projekteret som et lag af Leca® 10-20 coated, der med sin åbne struktur er meget velegnet til formålet, og derudover giver laget et ekstra bidrag til varmeisoleringen i terrændækket.

Forbindelsen fra suglaget til aftræksrøret er ganske enkel at udføre, da det bare skal sikres, at røret er stukket et lille stykke ned i laget af Leca® letklinker. På grund af institutionens størrelse blev der sat flere aftræksrør fra suglaget med passende afstand og i de fleste tilfælde parallelt med rørene fra kloakudluftningen. På taget virker taghætterne derfor også helt naturlige.

For C.C. Brun Entreprise A/S var leveringen og udlægningen af laget af Leca® letklinker enkel, hurtig og nem og kun lige med den mængde letklinker, som der var behov for. 

Ydervæggene på børneinstitutionen blev isoleret og overfladebehandlet med Weber facadesystem Serpomin.

Byggeprojekt

  • Bygherre: Boligselskabet Baldersbo, Ballerup
  • Arkitekt: Mette Nørgård, Skævinge
  • Rådgivende ingeniørfirma: Peter Poulsson A/S, Jyllinge
  • Entreprenør: C.C. Brun Entreprise A/S, Herlufmagle

Ny børneinstitution sikret mod radon