Fra byggegrube til færdig kældervæg

128 eksklusive og unikke boliger opført ved Marmormolen i Nordhavnen. I alt 14.000 m2 boliger med p-kælder, hvor der er plads til 600 biler.Byggegrube

Når optimal logistik, flere funktioner og enkel udførelse går op i en højere enhed!

 

Leca® 10-20

Med Leca® 10-20 får man et robust isoleringsmateriale, som opfylder flere funktionskrav, når det anvendes op mod en kældervæg. Foruden at være et isoleringsmateriale er Leca® 10-20 også et effektivt drænmateriale, som tåler høje belastninger fra eksempelvis jordtryk, og samtidig lever det op til kravene om sidestøtte omkring drænrør af plast. Hertil kommer, at vi fra mange års erfaring ved, at rotter og mus helst undgår Leca® letklinker. 

Logistik

Leca® 10-20 kan transporteres med et volumen på 90-100 m3 pr. lastbil, og på byggepladsen kan det blæses fra lastbilen og direkte ud til anvendelsesstedet med en slangelængde på 30-60 meter. Blæsekapaciteten er 1 min/m3

På byggepladsen er der med denne leveringsform ikke behov for plads til oplagring og aftipning, ligesom der ikke er behov for maskiner til transport. 

Udførelse 

Leca® 10-20 er et løst materiale, som let former og lejrer sig der, hvor det anvendes. Materialet kræver derfor kun ganske få håndværkertimer til indbygning. For at holde jord og Leca® 10-20 adskilt placeres her en geotekstil, inden indbygningen påbegyndes, og under indbygning overkøres Leca® 10-20 med en lille pladevibrator, så den sætter sig 10 %. 


Byggeprojekt 

Bygherre:
By & Havn, Nordkranen 
PenSam Liv 

Totalentreprenør:
NCC Construction Danmark 

Arkitekt:
Vilhelm Lauritzen Arkitekter 

Type af opgave: 
Leca® 10-20 indblæst direkte fra lastbil og anvendt som dræn, varmeisolering og opfyldningsmateriale mellem spunsvæg og betonelementkældervæg.

Fra byggegrube til færdig kældervæg
Leca® 10-20 kan blæses direkte fra lastbilen med 1 m3/min.
Fra byggegrube til færdig kældervæg
Hulrum mellem elementbetonkældervæg og spunsvæg før udfyldning.