Boliger i Løkken

Lastkompensation med løse Leca® letklinker har vist sig at være en let og billig løsning for byggeri af 100 boliger på blød bund i Løkken.Loekken

Jordbundsforholdene i Løkken er, som i så mange andre kystnære områder, ustabile, og grundvandet kan i våde perioder ligge højt.

Et typisk boreprofil for bebyggelsen Josefines Have i Løkken viste:

  • 0,3 m muld
  • 1,5 m sand/gytje
  • 7,5 m gytje
  • mindst 5 m silt

Rådgivere stod her overfor at skulle finde en konstruktion, som kunne overføre husets laster til undergrunden, være enkel at udføre og være skånsom over for nabobebyggelser under udførelse. De valgte lastkompensation med løse Leca® letklinker.

I Josefines Have beregnede rådgiverne sig frem til en aflastning svarende til et lag Leca® letklinker på ca. 75 cm.

Den lastfordelende betonplade på 20 cm, valgte rådgiverne at placere midt i Leca® laget. Herved løste de på en meget enkel måde opgaven med hensyn til kuldebroer og linjetabskravene, idet fundamenterne over den lastfordelende betonplade blev udført med kendte løsninger.

Byggeprojekt

  • Bygherre: Kaae Gruppen A/S, Aarhus.
  • Arkitektfirmaet: Jørgen Ussing Bømler, Løkken.
  • Geoteknisk løsning: Andreasen & Hvidberg K/S, Aalborg.

 

Boliger, Løkken