Banedanmark har brugt Leca® Safe gennem fem vintre

Togperronerne er ikke ryddet for sne, fordi salt på perronerne kan forstyrre togtrafikken, så sneen bliver i stedet for gjort skridsikker med Leca® Safe.Banedanmark fejer ikke al sneen væk, da den er et bindeled mellem perron og Leca® Safe!

- Banedanmark kan ikke salte ved togstationerne. Det fortæller Thomas Brogaard, der er stationsansvarlig i Banedanmark. 

- Hvis vi brugte salt på perronerne, så ville smeltevandet ende på sporet. Det kan skabe en masse forstyrrelser og fejl i vores sikringssystemer, så vi ikke kan køre tog, forklarer han.

For år tilbage brugte Banedanmark et kvælstofbaseret produkt, som kunne smelte sneen væk fra stationerne, men det blev droppet, da de mange hundrede tons kvælstof endte i naturen.

Sand og grus er for tungt for personalet at løfte på, så derfor er en helt anden metode taget i brug for at undgå, at passagererne glider i sneen.

Sneen er nemlig gjort skridsikker med små, sorte knækkede kugler Leca® letklinker strøet oven på sneen. Leca® letklinker er fremstillet af en plastisk lerart, som brændes til små lette og stærke kugler, der giver passagerernes sko og støvler et godt underlag at gribe fat i.

Vi har brugt Leca® letklinker i fem vintre og ikke set nogen stigning i antallet af faldulykker, så vi sikrer passagererne med metoden, siger Thomas Brogaard.

Bygherre på projektet

Banedanmark

Lokation

Banedanmarks perroner

Type af opgave

Glatførebekæmpelse/sikring af passagerer

Anvendt produkt

• 5.922 m³ Leca® Safe (letklinker)