Produktion

Leca® letklinker produceres på Hingeværket syd for Randers, hvor der findes lerforekomster der er optimale for produktet.Hinge

Leca® letklinker fremstilles af fedt plastisk dansk ler. Produktionen er placeret ved råmaterialet, så transport undgås. I lergraven frasorteres store sten, inden leret føres til lerladen med transportbånd.

I lerladen forbehandles og homogeniseres leret, inden det føres videre til æltning. Ved æltningen knuses småsten, og organisk materiale tilsættes for at forøge Leca® kornenes ekspansion under brændingen.

I Leca® ovnens øverste del slås leret i småstykker under tørringen. I den nedre del af ovnen brændes de små lerklumper ved en temperatur på ca. 1100 °C til små korn, kaldet Leca® letklinker. Under brændingen fordamper alt organisk materiale, og derved dannes de mange små hulrum i Leca® letklinkerne.

Efter afkøling opsigtes letklinkerne i en række basissorteringer, der sammensættes ved udlevering.