Leca A/S og miljø

Saint-Gobain, som Leca A/S er en del af, fremmer bæredygtigt byggeri og udvikler innovative løsninger for nye og renoverede bygninger, der er energieffektive, komfortable, sunde og æstetiske, mens de på samme tid beskytter ressourcerne.Hånd med spire

HVORDAN VI NÆRMER OS SAMFUNDSANSVAR SOM LEVERANDØR AF LØSNINGER

Saint-Gobain er verdens førende i habitat og byggemarkeder. Vi udvikler og leverer produkter, der forbedrer bygningers ydeevne og forbedrer det levende- og arbejdende miljø. De er designet til at opfylde behovene i dagens samfund, uden at have en negativ virkning morgendagens verden. Næsten en tredjedel af vores salg er produkter, der direkte gavner miljøet; primært gennem forbedret energieffektivitet.

SOM EN ANSVARLIG VIRKSOMHED

Fokus for vores produktion og distribution af virksomheder er at respektere folks rettigheder og muligheder, og samtidig beskytte planeten. Ved at minimere udtømningen af naturressourcer, forbedre genanvendelse og nyttiggørelse af materialer og sikre sundhed og velfærd for vores medarbejdere, er vi i stand til positivt at påvirke accepten af bæredygtig bedste praksis på disse områder. På grund af vores størrelse, er dette ikke bare sandheden i vores egne virksomheder. Gennem uddannelse, fortalervirksomhed og miljøinnovation er vi i stand til at flytte dagsordenen om bæredygtighed frem med vores egne leverandører og kunder.

LECA A/S

Leca A/S har konkretiseret ovenstående i en række politikker og målsætninger:

MILJØ OG ENERGI

Politik

Målsætning

Produktion:

Fokus på reduktion af væsentligste miljøpåvirkninger.
Fokus på forebyggelse af miljøpåvirkninger.
Fokus på reduktion af energiforbrug

 Produktion:

Optimere energitunge processer inkl. ny investeringer.
Substituere fossile brændsler og råvarer.
Fokusere på emissioner fra afkast m.v.og registrere miljøhændelser (EvE’ere)

 Udvikling/produkt/salg:

Samarbejde med kunder for at øge fokus på reduktion af klima- og miljøpåvirkninger.
Fokus på forebyggelse af interne og eksterne miljøpåvirkninger

Udvikling/produkt/salg:

Fremme miljøvenlige konstruktioner.

 Fokus på adfærd:

Ansvarlighed i selskabets dispositioner.
Registrere, risikovurdere og forebygge miljøhændelser.
Overholde lovkrav og Saint-Gobains politikker, regler og forpligtelser.

 Fokus på adfærd:

Efterbehandle lergraven successivt til naturområde og sikre biodiversiteten i området.
Motivere og uddanne medarbejderne løbende.
Indberette miljøhændelser (EvE’ere) og anvende dem til forebyggelse og reduktion af miljøpåvirkninger.
Vurderer om lovkrav er overholdt.
Kende og indarbejde Saint-Gobains politikker, regler og forpligtelser.