Miljø Leca

Miljø

Miljøvenligt byggeri med Leca® produkter
Leca® letklinker laves af ren dansk ler, mens Leca® blokke og elementer er tilsat sand, vand og cement. Leca® letklinker indeholder ingen sundheds- eller miljøfarlige stoffer, de er modstandsdygtige over for fugt, råd og svamp, og er enkle at rive ned, separere og genbruge efter endt levetid.


Et miljøcertificeret produkt

At være bæredygtig har længe været en central del af Leca Danmark A/S og Saint-Gobains strategi. Vores produktion er certificeret efter kvalitets- og miljøledelsessystemerne ISO 9001 og ISO 14001. Det betyder blandt andet, at vi gennem brugen af alternative og mere miljøvenlige råvarer og energityper, samt procesoptimering, kontinuerligt søger at forbedre vores produktion og produkter.

Leca® letklinker er miljømærkede med en såkaldt EPD (Environmental Product Declaration). En miljøvaredeklaration er et kortfattet dokument, der opsummerer miljøprofilen på en komponent, et færdigt produkt eller en tjeneste, på en standardiseret og objektiv måde.

Bæredygtig livscyklus

Leca® produkter skal være miljøeffektive gennem hele deres livscyklus. Det betyder, at negative miljøpå­virkninger skal minimeres så vidt muligt, mens de positive aspekter, som blandt andet godt indeklima, skal optimeres. Leca® produkter er miljøeffektive i samtlige faser i livscyklussen: 

  1. Råvareindvinding
  2. Produktion
  3. Opførelse
  4. Brug
  5. Nedrivning
  6. Genbrug

Lang levetid

Noget af det, der bidrager til at gøre Leca til et miljøvenlig valg, er den lange levetid. Leca® letklinker er et robust materiale, som ikke påvirkes af hverken fugt, råd eller svamp. Desuden kan de ikke brænde. Med godt 80 år på bagen ved vi at vores produkter virker og holder i mange år. 

Lokal produktion - kort transportafstand

Transport af byggevarer kan være en miljøbelastende faktor. Derfor er de Leca® letklinker, der sælges i Danmark, også produceret i Danmark - på Hingeværket syd for Randers. Blokke og elementer produceres ligeledes af vores kunder på fabrikker i Danmark. Dette begrænser transportafstanden og mindsker dermed belastningen af miljøet i form af CO2 fra køretøjerne.

Produktfordele med Leca & Miljø:

  • Naturligt produkt med lang levetid og lav vedligeholdelse
  • Gode akustiske egenskaber
  • Lokal produktion
  • Varmeisolerende