Leca og Miljø

Leca & Miljø

Miljøvenligt byggeri med Leca® produkter
Leca® letklinker laves af ren dansk ler, mens Leca® blokke og elementer i desuden består af sand, vand og cement. Leca® letklinker indeholder ingen sundheds- eller miljøfarlige stoffer, de afgiver ingen skadelige stoffer, de er modstandsdygtige over for fugt, råd og svamp og er enkle at rive ned, separere og genbruge efter endt levetid.


Miljøcertifisering

Bæredygtihed er en central del af Leca Danmark og Saint-Gobains strategi, og har været det i gennem mange år. Vores produktion er certificeret efter kvalitets- og miljøledelsessystemerne ISO 9001 og ISO 14001. Det betyder blandt andet, at vi gennem brug af alternative og mere miljøvenlige råvarer og energityper samt procesoptimering kontinuerligt søger at forbedre produktion og produkter.

Leca® letklinker er miljømærkede i form af en såkaldt EPD (Environmental Product Declaration). En miljødeklaration er et kortfattet dokument som opsummerer miljøprofilen på en komponent, et færdig produkt eller en tjeneste på en standardiseret og objektiv måde.

Livscyklus

Vores produkter skal være miljøeffektive gennem hele livscyklussen. Det betyder, at negative miljøpå­virkninger skal minimeres, mens positive aspekter om blandt andet indeklima skal optimeres. Livscyklussen for produktene indeholder alle faser; råvareindvinding, produktion, opførelse, brug, nedrivning og genbrug.

Lang levetid

Noget af det, der bidrager til at gøre Leca til et miljøvenlig valg, er den lange levetiden. Desuden er Leca et robust materiale med lang levetid, fordi det ikke påvirkes af fugt, råd, svamp og brannd.

Lokal produktion - Kort transportafstand

Transport af byggevarer kan være en miljøbelastende faktor, men de Leca letklinker, der sælges i Danmark er produceret i Danmark. Leca letklinkerne produceres på Hingeværket syd for Randers, mens blokke og elementer produceres af vores kunder på fabrikker fordel over hele Danmark.

Produktfordele med Leca & Miljø:

  • Lang levetid og lav vedligeholdelse
  • Gode akustiske egenskaber
  • Lokal produktion
  • Varmeisolerende